Angrer du på Egypt-bestillingen?

Egypt har vært et meget populært feriemål for nordmenn i en årrekke, men flere uroligheter, og deriblant flyet som ble bombet før jul, har ført til at mange har fått kalde føtter med tanke på Egypt-ferien de har bestilt.

Normalt sett må UD fraråde et spesifikt reisemål for at man skal kunne få avbestille eller ombooke en bestilling, men ettersom mange sterkt føler for å ikke reise til Egypt har to av tre reiseselskap å gjøre en endring i reglene. Det innebærer at om du ønsker å booke om reisen din så kan du få muligheten til det. Turiststedene som befinner seg på vestsiden av Rødehavet, og som inkluderer Hurgada, er ikke frarådet å reise til av UD.

Ikke alle selskapene er like tydelige på at dette kan være en mulighet, men de lytter naturligvis til sine kunder. Hvis du er engstelig for å reise til disse områdene er det enkelt og greit bare å ta kontakt med ditt reiseselskap så kan de sikkert hjelpe deg.

Det har vært store uroligheter i land som Egypt, Tunisia og Egypt de siste årene og charterselskapene merker en betydelig nedgang i bestillinger til alle disse destinasjonene. Det er dog litt spesielt med Tyrkia ettersom destinasjonen har blitt jevnt mer populær for hvert år, men nå har altså nordmenn en stadig større skepsis når det gjelder å reise dit.

Årsaken til at Tyrkia kan ha blitt mer upopulær er nok sannsynligvis at det tidligere har vært endel uroligheter og demonstrasjoner i de store feriebyene, og naturligvis terroraksjonene som har rammet både Ankara og Istanbul de siste månedene. Det har også fra enkelte kilder vært uttalt at turistmål blir mer og mer aktuelt for terrororganisasjoner og dermed er det kanskje naturlig å anta at dette er årsaken til at vi vegrer oss til å reise til disse tidligere så populære landene.